Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

O projekcie

Przedmiotem projektu jest budowa ostatniego odcinka obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej na terenie Bytomia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (tunel, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna) oraz przebudową istniejącego wiaduktu drogowego (nr ewidencyjny 15) w ciągu Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego. 

Inwestycja pierwotnie obejmowała budowę trasy pomiędzy: końcem Etapu II bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej stanowiącym odcinek pomiędzy ul. Celną a skrzyżowaniem Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - Frenzla - Miechowicka o długości ok. 2,2 km i powierzchni ok. 22 000 m². W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek ulicy Miechowickiej i ks. Frenzla oraz skrzyżowanie tych ulic.

Po rozszerzeniu zakresu prac ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego zostanie przebudowana aż do granicy z Zabrzem. Łączna długość trasy będzie wynosić ok. 4 km.

Realizacja projektu budowy obwodnicy odpowiada na problemy infrastrukturalne, takie jak niedoskonały układ komunikacyjny prowadzący ruch tranzytowy przez centrum miasta, zanieczyszczenie powodowane przez spaliny i hałas zagrażający mieszkańcom oraz zabytkowej zabudowie centrum miasta. Ponadto wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków, skróci czas i drogę przejazdu przez miasto. Nowa droga przyczyni się do rozwoju Bytomia oraz poprawi jakość życia mieszkańców.

Realizacja projektu pn. "Budpwa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III" umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla mieszkańców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 88 (łączące woj. opolskie ze śląskim) i 94 ułatwiając połączenie z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań), 79 (Katowice, Kraków) oraz 88 (łączące woj. opolskie ze śląskim).

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 118 408 430 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 65 680 332 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet VII Transport, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Pozostałe 52 728 098 PLN pokrywa budżet miasta.

Funkcję Inżyniera Konkraktu pełni firma Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania, wykonawcą projektu jest Eurovia Polska - Lider Konsorcjum firm:

- Eurovia Polska S.A. z Wrocławia
- Biuro Projektów "A-PROPOL" s.c. A. Biegański, D. Biegańska z Gliwic
- Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
- Eurovia CS, as z Pragi - Republika Czeska

Za promocję projektu odpowiada agencja public relations Grupa PRC z Katowic.


Budowa obwodnicy podzielona jest na trzy etapy:

 

Etap I:

Od ulicy Nałkowskiej do ulicy Strzelców Bytomskich

Długość – 1,4 km; trzy łącznice, dwa mosty

Budowa w latach 1994–2000

Koszty: 18 mln 767 tys. zł

Wykonawca: PRInż – Holding, Katowice

 

Etap II:

Od ulicy Strzelców Bytomskich do ulicy Celnej

Długość – 2,2 km; trzy łącznice, trzy wiadukty, tunel

Budowana w latach 2006–2008

Koszty: 96 mln 551 tys. zł

Wykonawca: Budimex–Dromex S. A., Warszawa

 

Etap III:

Odcinek: Inwestycja pierwotnie obejmowała budowę trasy pomiędzy: końcem Etapu II bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej stanowiącym odcinek pomiędzy ul. Celną a skrzyżowaniem Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego - Frenzla - Miechowicka. Po rozszerzeniu zakresu prac ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego zostanie przebudowana aż do granicy z Zabrzem. 

Długość – 4 km

Realizacja: 2009 – 2012

Koszty: 118 408 430 zł

Wykonawca: Eurovia Polska