Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych w lutym 2012 roku (zakres podstawowy)

Stan zaawansowania prac budowlanych w lutym 2012 roku dla zakresu podstawowego - od końca II etapu obwodnicy do skrzyżowania z ul. Miechowicką - Frenzla u Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego.

W lutym postęp prac był zminimalizowany z owagi na niskie temparatury ok. - 10 stopni C, co spowodowało przemarznięcie gruntu na głębokości ok. 1m nie pozwalając prowadzić robót drogowych i kanalizacyjnych.
Po 16 lutego wznowiono jedynie prace przygotowawcze na obiekcie mostowym T2 (rejon skrzyżowania DK88 z DK94 - Aleja Jana Nowaka- Jeziorańskiego/ ul. Miechowiska). Prowadzone prace miały charakter przygotowawczy i polegały na montażu rusztowań, zbrojeniu, szalowaniu ścian oraz stropów poszczególnych segmentów obiektu mostowego.