Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych w lutym 2012 roku (zakres rozszerzony)

Stan zaawansowania prac budowlanych w lutym 2012 roku dla zakresu rozszerzonego - do granicy Bytomia z Zabrzem.

W lutym postęp prac był zminimalizowany z uagi na bardzo niskie temperatury ok. - 10 stopni C, co spowodowało przemarznięcie gruntu na głębokości ok. 1m nie pozwalając prowadzić robót drogowych i kanalizacyjnych.
Pod koniec miesiąca (29 lutego) zostały wznowione jedynie roboty na obiekcie mostowym M4 (pierwszy "wiadukt" - rondo wjeżdżając do Centrum Handlowego Plejada). Prowadzone prace polegały na wykonaniu warstwy izolacyjnej z papy bitumicznej na płycie ustroju nośnego.