Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych we wrześniu 2011 roku

Stan zaawansowania prac budowlanych we wrześniu 2011 roku przedstawia się następująco: 

Wykonano 87,3% prac związanych z robotami drogowymi. Wiadukty M1 i M3 są gotowe w 95%. Zakończono prace na wiadukcie M1. Przy wiadukcie M3 zabetonowano płyty przejściowe od strony Bytomia, ułożono izolację z papy termozgrzewalnej, zabetonowano półki odciążające od strony Bytomia oraz dwie nitki ustroju nośnego ramy. Wykonano drenaż za płytami przejściowymi.
Prace związane z przepustami kształtują się na poziomie 83,7%. Obiekt mostowy T2 wykonano w 48,8%. Stan zaawansowania prac związanych z oświetleniem ulic wynosi 71%. Wykonano 33% prac związanych z sygnalizacją świetlną.