Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych w sierpniu 2011 roku

Stan zaawansowania prac w sierpniu 2011 roku przedstawia się następująco:

Wykonano 75% prac związanych z robotami drogowymi. Poziom zaawansowania prac na wiadukcie M1 i M3 wynosi 90,0%. Na wiadukcie M1 zakończono zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni betonowych. Przy wiadukie M3 wykonano natomiast beton wyrównawczy, zakończono zbrojenie jednej z półek odciążających, zakończono także zasypywanie ścian obiektu i zbrojenie płyt ustroju nośnego.
Przepusty wykonano w 75,7%. Przy obiekcie mostowym T2 trwają roboty ziemne - wykopy. Na bieżąco dostarczane są prefabrykanty zbrojarskie. Stan zaawansowania prac wynosi 44,3%. Zakończono prace związane z sieciami teletechnicznymi, wodociągowymi i gazowymi. Oświetlenie ulic wykonano w 53,4%. Wykonano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem w ciągu ul. Frenzla. Uzbrojono wcześniej zamontowane słupy oświetleniowe. Zdemontowano 8 słupów oświetleniowych i jeden maszt. Sygnalizacja świetlna jest gotowa w 33%.