Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych w lipcu 2011 roku

Stan zaawansowania prac zakresu podstawowego w lipcu 2011 roku przedstawia się następująco: 

Wykonano 98% prac związanych z nasypami i wykopami. Zakończono prace związane z sieciami wodociągowymii, teletechnicznymi i gazowymi. Wykonano 63,4% prac związanych z sieciami energetycznymi i oświetleniem. Zabezpieczono istniejące sieci i dokonano przekopów kontrolnych. 
 
Wiadukty zostały wykonane w 93,9%, a przepusty w 96%. Na wiadukcie M1 trwają zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych. Na wiadukcie M3 zabetonowano ściany obiektu, ustawiono rusztowania i rozpoczęto szalowanie płyty ustroju nośnego.

Rozpoczęto prace związane z zasypywaniem ścian obiektu.

Zaawansowanie prac przy tunelu T2 wynosi 39,5%.