Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Stan zaawansowania prac budowlanych (zakres rozszerzony) styczeń 2012

Stan zaawansowania prac budowlanych w styczniu 2012 roku przedstawia się następująco:
Zakres rozszerzony do granicy Bytomia z Zabrzem:


  • wykonano 65% prac związanych z oświetleniem ulicznym. Ustawiono 14 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, ułożono ok. 480 mb kabla oświetleniowego
  • stan zaawansowania robót związanych z kanalizacją deszczową wynosi 55%
  • stan zaawansowania robót drogowych to 65%
  • prace związane z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu kształtują się na poziomie 5%
  • zaawansowanie przebudowy wiaduktów wynosi 69%. Na wiadukcie M4 wykonano neton wyrównawczy pod płytę ustroju nośnego, zazbrojono i zaszalowano ją, a następnie zabetonowano. Przy wiadukcie M5 wykonano rozbiórkę zabudowy jezdni (koryta ściekowe, płytki betonowe), wykonano wykop pod element oporowy, wykonano beton wyrównawczy, zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano element oporowy.
Informacje oraz zdjęcia udostępnił Inżynier Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o. o.

dsc05080
dsc05080
dsc05388
dsc05934
dsc05952
dsc05963
dsc05975
img_9394
m4
m5
sam_0297
sam_0303
sam_0307
sam_0327
sam_0328
sam_0329