Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych (zakres rozszerzony) październik 2011

Stan zaawansowania prac budowlanych w październiku 2011 roku przedstawia się następująco: 
Zakres rozszerzony do granicy Bytomia z Zabrzem:
  • Wykonano 90% prac związanych z wycinką drzew oraz 5% prac związanych z oświetleniem ulicznym. Ustawiono 8 słupów oświeteleniowych i ułożono kable oświetleniowe przy C.H. Plejada od strony południowej, ustawiono 10 słupów oświetleniowych i ułożono kable oświetleniowe przy drodze serwisowej. Zakończono uzbrajanie wcześniej zamontowanych słupów oświetleniowych.

  • Stan zaawansowania robót związanych z kanalizacją deszczową wynosi 26%.

  • Zaawansowanie robót drogowych wynosi 34%. Trwają roboty ziemne pod drogą serwisową, a także prace związane z wycinką drzew. Wykonano I warstwę podbudowy z kruszywa gr. 25 cm (na poszerzeniu jezdni w km 4+650 do 4+850 po lewej stronie). Wykonano roboty ziemne pod stabilizację podłoża na poszerzeniu jezdni (w km 5+150 – 5+500 oraz w km 4+900 – 5+450 po lewej stronie). Wykonano roboty ziemne (wykop) pod stanowisko do ważenia pojazdów.

  • Zaawansowanie prac związanych z przebudową wiaduktów wynosi 21%. W ramach prowadzonej przebudowy wykonano nawierzchnię bitumiczną na poszerzeniu jezdni przy obiekcie mostowym M-4 po stornie prawej. Obecnie trwa montaż barier betonowych.

  • Rozpoczęto rozbiórkę starego obiektu mostowego, w tym rozbiórkę nawierzchni na obiekcie.


Informacje oraz zdjęcia udostępnił Inżynier Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o. o. 
 
dsc04212 640x480
dsc04212 640x480
dsc04601 640x480
img_0941 640x480
img_9216 640x480
owietlenie 020 640x480
owietlenie 023 640x480