Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Stan zaawansowanie prac budowlanych (zakres rozszerzony) maj 2012

Stan zaawansowania prac budowlanych w maju 2012 roku przedstawia się następująco:

Zakres rozszerzony do granicy Bytomia z Zabrzem:
  • wykonano 95% prac związanych z oświetleniem ulicznym
  • stan zaawasowania robót drogowych wynosi 90%
  • zaawansowanie przebudowy wiaduktów to 95%
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu gotowe są w 15%. Wykonano bariery energochłonne na wyspach oddzielających miejsca do ważenia pojazdów.


Informacje oraz zdjęcia udostępnił Inżynier Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o. o.

beton gzymsu m4
beton gzymsu m4
beton plyty ustr m4
p1070824
p1070825
p1070835 800x600