Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych (zakres rozszerzony) listopad 2011

Stan zaawansowania prac budowlanych w listopadzie 2011 roku przedstawia się następująco:

Zakres rozszerzony do granicy Bytomia z Zabrzem:
 • Zakończono prace związane z wycinką drzew
 • Wykonano 25% prac związanych z oświetleniem ulicznym. Uruchomiono oświetlenie na przestawionych wcześniej słupach przy wyjeździe z Centrum Handlowego Plejada, ustawiono 11 fundamentów słupowych (słupy, nowe oprawy), wykonano wykopy pod kabel oświetleniowy i bednarkę o długości 40 m, a także zdemontowano 3 istniejące słupy
 • Stan zaawansowania robót związanych z kanalizacją deszczową wynosi 43%. Rozpoczęto roboty związane z wykończeniem kolektora deszczowego w ramach odwodnienia Drogi Krajowej nr 88.
 • Stan zaawansowania robót drogowych wynosi 57%. Zakończono roboty ziemne pod drogę serwisową. Wykonano II warstwy podbudowy z kruszywa wraz z warstwą geokruszcu (na poszerzeniu jezdni w km 4+900 ÷ 5+025 po lewej stronie). Wykonano podbudowę bitumiczną na poszerzeniu jezdni w km 4+900 ÷ 5+025 po lewej stronie, a także podbudowę bitumiczną oraz warstwę wiążącą na poszerzeniu jezdni w km 4+569 ÷  4+850. Wykonano frezowanie nawierzchni (w km  4+569 ÷ 4+850 po stronie lewej) oraz ustawiono krawężniki wyspy dzielącej przy obiekcie M3. Wykonano wyspę przejezdną z krawężnika betonowego i kostki kamiennej. Wykonano także rowy odwadniające (w km  4+569 ÷ 4+850 po stronie lewej)
 • Trwa wykonywanie podbudowy z łupka gr 30 cm na drodze serwisowej
 • Wykonano warstwę podbudowy bitumicznej gr 10 cm oraz warstw wiążących gr 6 cm (w km  4+900 ÷ 5+025)
 • Przebudowa wiaduktów kształtuje się na poziomie 50%. Trwa szalowanie ustroju nośnego nitki w kierunku Bytomia.
   
  Informacje oraz zdjęcia udostępnił Inżynier Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o. o.
img_3260 800x600
img_3260 800x600
img_3261 800x600
sam_0192 800x600
sam_0193 800x600
sam_0196 800x600
sam_0197 800x600
zdj rozrzerzenie 2 800x600
zdj. rozszerzenie 800x600