Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych (zakres rozszerzony) kwiecień 2012

Stan zaawansowania prac budowlanych w styczniu 2012 roku przedstawia się następująco:
Zakres rozszerzony do granicy Bytomia z Zabrzem:

    - wykonano 85% prac związanych z oświetleniem ulicznym. Wykonano 6 słupów oświetleniowych przy obiekcie mostowym M4 i M5

    - stan zaawansowania robót drogowych to 80%. Wykonano rekultywację terenu wzdłuż drogi serwisowej od obiektu mostowego M3 do ronda

    - zaawansowanie przebudowy wiaduktów wynosi 85%. Na wiadukcie M4 rozebrano ustrój nośny oraz podpory, rozpoczęto ustawianie rusztowania pod ustrój nośny, wykonano ścianki szczelne za istniejącymi przyczółkami pod żelbetowe oczepy, wykonano beton wyrównawczy pod oczepy na ściankach szczelnych oraz wykonano betonowanie oczepów

Informacje oraz zdjęcia udostępnił Inżynier Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o. o.

 

_dsc7423
_dsc7423
_dsc7458
_dsc7465
dsc7372
img_3497