Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych (zakres rozszerzony) grudzień 2011

Stan zaawansowania prac budowlanych w grudniu 2011 roku przedstawia się następująco:
Zakres rozszerzony do granicy Bytomia z Zabrzem:
  • oświetlenie uliczne jest gotowe w 40%. Ustawiono 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w rejonie Centrum Handlowego Plejada, ułożono ok. 460 mb kabla oświetleniowego oraz przestawiono 2 słupy oświetleniowe w rejonie wjazdu do Centrum Handlowego Plejada (po lewej stronie)
  • wykonano 43% praz związanych z kanalizacją deszczową
  • zaawansowanie robót drogowych kształtuje się na poziomie 61%. Wykonano podbudowę z łupka o grubości 30 cm na drodze serwisowej oraz warstwę podbudowy bitumicznej o grubości 10 cm na poszerzeniu jezdni (w km 5+130 - 5+450 po lewej stronie). Trwa wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm na drodze serwisowej oraz rowu wraz z humusowaniem (w km 4+569 - 4+840 po lewej stronie)
  • stan zaawansowania przebudowy wiaduktów wynosi 54%. Przy wiadukcie M4 zabetonowano oczepy na ściankach szczelnych nitki w kierunku Bytomia. Trwa szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki również w kierunku Bytomia. Przy wiadukcie M5 rozebrano elementy zabudowy jezdni (koryta ściekowe i płytki betonowe), a także wykonano beton wyrównawczy pod element oporowy.

Informacje oraz zdjęcia udostępnił Inżynier Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o. o.

dsc04928 800x600
dsc04928 800x600
dsc05388 800x600
img_0251 800x600
img_0252 800x600
img_0261 800x600