Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Podpisanie umowy między MZDiM w Bytomiu i wykonawcą projektu Eurovią Polska

3 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy na budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III między inwestorem tj. Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu oraz wykonawcą projektu firmą Eurovia Polska.
Eurovia Polska jest Liderem Konsorcjum firm: Eurovia Polska SA z Wrocławia, Biuro Projektów „A-Propol” s.c. A.Biegański, D.Biegańska z Gliwic, Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., Eurovia CS, as z Pragi - Republika Czeska. Nadzór nad robotami będzie prowadzić firma Grontmij Polska pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu.

Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Kierkowicz - Dyrektor Regionu Śląsk (Eurovia Polska) oraz Marek Jarosz - Dyrektor MZDiM

08
09
10