Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Sesja zdjęciowa - kwiecień 2011

Stan zaawansowania prac (zakresu podstawowego)* w kwietniu 2011 roku przedstawia się następująco:

Dokonano przekopów kontrolnych związanych z robotami sieciowymi. Budowa sieci teletechnicznych prowadzona była w rejonie ulic Miechowickiej, Frenzla i Jana Nowaka- Jeziorańskiego.


Prace na wiadukcie nr 1 obejmowały deskowanie, zbrojenie i betonowanie wsporników odciążeniowych, ustroju nośnego i płyt przejściowych. Prace na wiadukcie nr 3 obejmowały natomiast wykonanie podbudowy i warstw asfaltowych objazdu tymczasowego przy obiekcie. Skuto także obiekt mostowy w ciągu DK 88 do poziomu fundamentów. * zakres podstawowy obejmuje budowę odcinka obwodnicy między końcem Etapu II bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej stanowiącym odcinek pomiędzy ul. Celną a skrzyżowaniem Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego – Frenzla - Miechowicka. Zakres podstawowy nie obejmuje odcinka po rozszerzeniu zakresu prac w Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego aż do granicy z Zabrzem.

dsc_3461
dsc_3461
dsc_3464
dsc_3465
dsc_3469
dsc_3473
dsc_3475
dsc_3478
dsc_3481
dsc_3483
dsc_3509
dsc_3512
dsc_3515
dsc_3520
dsc_3522
dsc_3526
dsc_3529
dsc_3530
dsc_3533
dsc_3542
dsc_3556
dsc_3561
dsc_3569
dsc_3582
dsc_3606
dsc_3616