Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Teren objęty projektem budowy trzeciego etapu obwodnicy (przed rozpoczęciem robót budowlanych)

01
01
02
04
05
06
07
08
09
10