Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Podpisanie umowy między MZDiM w Bytomiu i wykonawcą projektu Eurovią Polska

3 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy na budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III między inwestorem tj. Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu oraz wykonawcą projektu firmą Eurovia Polska.

Eurovia Polska jest Liderem Konsorcjum firm: Eurovia Polska SA z Wrocławia, Biuro Projektów „A-Propol” s.c. A.Biegański, D.Biegańska z Gliwic, Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., Eurovia CS, as z Pragi - Republika Czeska. Nadzór nad robotami będzie prowadzić firma Grontmij Polska pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu.

Podpisanie umowy na budowę III etapu obwodnicy. Na zdjęciu od lewej: Jonas Högberg - Prezes Zarządu Eurovia Polska SA, Marian Maciejczyk - Zastępca Prezydenta Bytomia, Piotr Koj - Prezydent Bytomia, Arkadiusz Kierkowicz - Dyrektor Regionu Śląsk (Eurovia Polska), Piotr Zając - Dyrektor Oddziału Bytom (Eurovia Polska), Marek Jarosz - Dyrektor MZDiM

08
09
10