Strona główna | Kontakt

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

FinansowanieRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa Bytomskiego Odcinka Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III
Nazwa Beneficjenta: Miasto Bytom

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.plPlanowany całkowity koszt projektu: 118 408 430 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej w wysokości: 65 678 020, 98 PLN

Środki z budżet miasta Bytom: 52 730 409, 02 PLN